Menu

Elisabeth Jerichau Baumann – Breve fra London

Introduktion

Den polsk-tyske maler Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881) vakte opsigt i København, da ægteskabet med billedhuggeren Jens Adolf Jerichau bragte hende fra Rom til Danmark i 1848. Vanskelighederne med at blive accepteret af det danske kunstmiljø betød, at hun tidligt vendte blikket mod den internationale kunstmetropol London. Herfra skrev hun flittigt hjem til ægtefællen om oplevelserne i dronning Victorias hovedstad og om mødet med et dynamisk og kommercielt kunstliv, og brevene formidler indtrykket af en kunstner, der både var strategisk, opsøgende og dygtig til at opdyrke netværk, som kunne pleje hendes interesser. Samtidig giver de også indblik i skyggesiderne ved kunstnerkarrieren uden for Danmark, ofte var hun væk fra hjemmet i månedsvis, og det omfattende rejseliv sled på kræfterne.

Gå direkte til søgning

Brevene, som aldrig har været transskriberet før i deres fulde længde, er med til at tegne et nuanceret portræt af Jerichau Baumann under de mange ophold i den engelske hovedstad mellem 1858 og 1871. Og gennem kunstnerens egne ord belyses en hel ukendt side af hendes internationale virke for alle, der vil vide mere om den handlekraftige kvindelige kosmopolit, der udfordrede den konventionelle kunstnerrolle.
Elisabeth Jerichau Baumann var en flittig brevskriver, der ofte skrev med få dages mellemrum, når hun var ude at rejse. Denne samling af breve stammer fra hendes ophold i London i perioden 1858-1871. Desværre har brevene fra 1873, hvor hun havde sit sidste ophold i byen, ikke kunnet lokaliseres, hvilket tyder på, at brevenes opholdssted enten er ukendt eller at de er gået tabt.
Dog er der et par naturlige årsager til år med få eller manglende breve: I 1863 rejste kunstneren til London i selskab med sin mand billedhuggeren Jens Adolf Jerichau, der ellers var den primære modtager af rejsebrevene. Derfor findes der det pågældende år kun et par småbreve til parrets børn i Danmark. I 1868 rejste parret sammen igen, og det efterlader ligeledes et hul i rejseberetningen.

Originalbrevene, hvor ingen tidligere er blevet publiceret i deres fulde længde, findes på Det Kongelige Bibliotek. Dog skal det bemærkes, at ganske korte brudstykker fra brevene optræder i Nicolaj Bøghs biografi Elisabeth Jerichau-Baumann. En Karakteristik fra 1886, udgivet efter kunstnerens død i 1881.