Menu

People

Carl Edvard van Dockum

Carl Edvard van Dockum var dansk søofficer, marineminster samt gesandt og befuldmægtiget minister i London 1858-1860.

Facts

1804-1893

Minister, Gesandt