Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1858-05-31

Recipient

Line Jerichau

Document content

Awaiting summary

Transcription

den 31de Mai [1858]

Kjære gode Line

Nu er jeg jo snart hos Jer igjen med Guds Hjælp, thi jeg reiser sandsynlig den 10ende herfra. Det eneste som vilde kunne synke min Reise vilde være et Dameportrait Brystbillede som der er Tale om til 30 Pd: Dog er det temmelig ubestemt endnu, skulde jeg male Portraittet so vilde jeg reise 8 Dage senere. Jeg har det baade meget godt, og ikke godt her. Hambros Godhed mod mig har gjort Alt til at bøde paa mit Opholds Ubehagelig­hed. Thi det er virkelig en svær Ting Dag for Dag at vente fra 1-5 paa en bestemt skriftlig loved Besøg som ikke kommer. Jeg føler mig derved som en Hans Nar og dog er det netop jo ikke mig, som er det, men netop dem som opsætter et Besøg af en alvorligere Slags frem for disse Hundrede og Tusinder af Intetheder som der jages efter her i London. Jeg derimod har kun lidet seet endnu til Verdensbyens Herligheder og gaaer maaskee bort paa samme Maade som hiin Mand der kom for at see Kaiserkroningen i Wien og kom derfra uden at have seet Nogetsomhelst, fordi han i Trængselen havde faaet sin Hat skudt ned for Øjnene. — Dog vil jeg ikke klage thi det kunde jo endnu have gaaet [hul i papiret] mindre godt, og mange smukke Momenter og Erindringer fra min Reise bringer jeg med mig, og der er jo endnu en Uge i hvilken der kan skee Meget, maaskee det bedste. Vil Du nu Kjære lade mig vide om Du ønsker nogetsomhelst af Sommertøj eller Strømper bragte med til Børnene? Er der nogen Commissioner som du ønsker udrettede til Dig selv? Naar jeg faaer Brevet omgaaende via Ostende so modtager jeg Svaret endnu her.

Facts

PDF
Letter

Dansk

London
København
Carl Joachim Hambro

Det Kongelige Bibliotek