Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1864-04-29

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann er ankommet til London og sender en hastig beretning hjem for at fortælle, at hun har taget datteren Marie med sig fra hjemmet i Tyskland, og at de rejser i selskab med en tysk guvernante, der skal passe på Marie.
Dette korte brev er det første af to, som begge er dateret den 29. april 1864.

Transskription

[29. april 1864]

Min elskede Adolf.

Jeg er ankommen til London. Min Adresse er 2 Hereford Street Park Street. Kongens Billede og ”de Skibbrudne” meget smukt udstillede ogsaa ”foundlings children”. Alle mine andre Billeder ere ikke endnu kommne.
Maae jeg bede at Augusta omgaaende strax sender

[2] mig det Papiir som kom fra CK Hansen det er et Conossement hvorpaa jeg skal modtage mine Billeder hun har faaet det at gjemme, der staaer paa at der er 5 £st at betale.
Marie er med mig tillige med en tydsk Gouvernante som ikke koster noget Honorar. Vi boe og spise alle tre om Ugen

[3]for 5 £st.
Marie er meget net alt gaaer godt.
Skriv snarest muelig hvorledes det gaaer med Børnene og med Fædrenelandet. Lev vel Kyss Børnene
Hils Skousboe
hjertelig fra Din trofaste hengivne
Elisabeth Jerichau
29. April
1864

Fakta

Brev

Dansk

Dateringen findes sidst i brevet.

London
København

Det Kongelige Bibliotek