Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1860-05-12

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann sender nu den veksel hjem til Jens Adolf Jerichau, som har forvoldt så meget forvirring og ængstelse de sidste par uger. Hun har været på besøg hos Carl Joachim Hambro på hans landsted i Roehampton og nydt opholdet.

Transskription

London den 12de Maj
1860
Bolton Gardens Russel Square

Min kjære Adolf!

Her sender jeg Dig Wechselen, som efter min Formeening allerede [for] en Uge siden skulde have været i Dine Hænder. Det gjør mig usigelig ondt at jeg imod min Villie og mit Vidende har voldt Dig den Uro. Thi da jeg var hos Hambro og han gav Ordre at lade Dig Pengene udbetale i Kjøbenhavn blev der en Sædel givet mig med Hambroes Underskrift mens jeg udbetalte de franske Penge som jeg antog for et Beviis fra Hambro (men som var Wechselen) for den af mig udbetalte Summa, og om hvilket Hambro sagte ”Gjem det nu godt at De ikke taber Det”

[2] og dette gjorde jeg; Saaledes gik jeg med det formeentlige Beviis i Brevtasken (som jeg hele Tiden bærer paa Brystet) i fuld Forvissning om at Wechselen var i Dine Hænder sendt over ved D’aumore (Hambros Bogholder) Gud skee lovet at jeg fik min Feiltagelse at vide ved Hambro, hos hvem jeg tilbragte igaar Aften, ellers kunde jeg længe have bleven ved at gjemme paa Wechselen og Du at være urolig for samme. Du kan ikke tænke Dig hvor mageløs deiligt det er i Roehampton, og at høre alle de Smaafugles Quidder (Jeg laae vaagen til kl. 3 ¼) og at høre de smaa yndige Fuglestemmer i deres forskjellige Maal at kalde paa hinanden, og Kukkeren i Skoven! 11 Aar skal jeg endnu leve.

Hambro er Godheden selv. Alt er der som det alletider var saa roligt saa deiligt Blomster og Træer alt staaer i Blomst. Du kan være sikker paa fra Hambro at faae en Bestilling i næste Aar, han antager det bliver et Døbefond. Men ønskede det ikke omtalt endnu.

Jeg er endnu stærk forkjølet, men har det ellers godt. Hils Line og kyss Børnene hjertelig fra mig Din trofaste E. Jerichau

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek