Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1871-04-20

Dokumentindhold

Kunstneren skriver hjem og beklager, at hun intet nyt hører hjemmefra, ligesom hun er ganske ærgerlig over, at akkreditivet, som hun spurgte efter i sit forrige brev (den 14. april 1871), ikke er kommet. Det betyder, at hun har været nødsaget til at låne penge for at klare sig i London. Hun omtaler et portræt, der skal færdiggøres af den irske kunstsamler og politiker Thomas Conolly og nævner desuden, at prinsesse Alexandra har ladet hende vide, at hun ønsker at se hende, når hun kommer til London i maj.

På brevets bagside har den knap 12-årige Sophie Jerichau, der er med sin mor i London, skrevet til sin far - på engelsk.

Transskription

20 April 1871

Min elskede Adolf, tiltrods for det søde Navn skal Du rigtig have paa Hovedet ligesom alle de andre undtagen Line som ikke mere skrive. Det er baade Synd og Skam at I alle hverken have skrevet til mig med Undtagelse af Agnetes 20 Forretningslinier, og at I have glemt at sende mig Accreditivet. Jeg har derfor først laant fire Pund hos Donnaldson og nu £ 20 hos Hambro, og dersom han havde nægtet det, thi trods al Sødhed er han dog ikke rigtig elskværdig mod mig saa sad jeg godt i det. Nu er det dog glemmt igjen, men stole paa Løfter fra min kjære Gisico! Ja det kan jeg neppe, naar det gjelder Forretninger. R: S’s Adresse i London har jeg bedt om, husk paa at det er mig som ønsker at skaffe hende en gunstig Stilling og har jeg netop Leilighed dertil, med mindre Du selv forsømmer at skrive mig i Tide. Alt gaaer godt men som alletider med megen Anstrængelse fordi London er saa enormt. Min Udstilling bringer mig sikkert meget gode Resultater og saa lidt Udgifter. Prindsessen af Wales ønsker at see mig naar hun kommer til London i Maj. Conolly ønsker at blive malt færdig først i Maj, der er tale om flere Portraitter. Det er rart at Sofi er med mig, jeg kalder hende for min lille Mand fordi hun ligger hos mig og faaer alle mine Kyss og jeg kradser hende paa Ryggen.
”Højere op paa Skulderbladet, paa Ryggen, deilig” ganske som hendes faer. Lev vel kjære Adolf, Din trofaste Hustru E. Jerichau

[Brevets bagside]

My Dear Dear papa!
I am so very glad that you alowed me to goe with mama to London, ofcource we speek English every day. We have already both been at Mrs Lane who lives together with her old mother Mrs Morgan, and at Mrs Donnaldson, and Mrs Spread where Jakoba is, I like her sister Anny Spread very muthe, at daytime we played together Jakoba Anny and I. And in the ivening we played kards. You kan think it was amusing to drive in the undergroundrailway, it was quite dark all the time but then at onse it became quite lit. Now I will sai goodbay. From your own daughter Sofie Jerichau.

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek