Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1871-07-01

Dokumentindhold

Nu er hjemrejsen fra London planlagt, og turen går over Hamborg. Af brevet fremgår det, at sønnen Harald er kommet hjem til København fra sit udlandsophold. Fra London kan kunstneren berette, at hun har været sammen med prinsesse Alexandra tre gange under sit ophold, og at prinsessen har købt et maleri af hende.

Transskription

1 Juli 1871

Elskede Adolf og Børnene
Vi længes saa meget efter Hjemmet, men kunne dog ej komme afsted før paa Onsdag over Hamborg.
Jeg gratulerer! til Harald Hjemkomst den kjære Søn hvor I dog maae være glade og han! Og Roland!! Han kraser vist nok Næsen helt over til Ørene Jeg gratulerer Dig

[2] min egen Dreng! Gud signe Dig og hende paa alle Maader.
Havde jeg dog Brev fra Fredrik! Har Agnete Brev? Skriv til Hamborg paa Adresse Frue Etatsraadinde Donner Neumühlen.
Herved sender jeg de første Penge. £ staaer nu højt i

[3] Kjøbenhavn. Du vinder 3 Sk paa hver. Hansen er den bedste Vexelerer. Prindsessen af Wales det yndige elskelige Menneske jeg har seet hende 3 Gange hver Gang 1 Time, har kjøbt et af mine Billeder for 140 £ ­Italienske Piger i ­Kirken. Pressen har begyndt paa den meest ­glimmrende ­Maade at tage fat paa mine Billeder. Idag gjør jeg Mrs ­Gladstones Bekjendtskab.

[4] Earl of Dudley og Milady har besøgt mig igaar, dette er alt kun Forbindelsen som ville føre mig til Maalet. Men jeg arbeider som en Hest i Trædemøllen. Gud skee Tak for Kræfterne for Villien for Naaden.
Jeg er meget træt, og længes efter Hjemmet Gud være med Jer!
Jeres trofaste
Elisabeth Jerichau

Kjære Augusta
Kassen til Gisicos Portrait maae forandres det er gjort sværere, og Sendelsen strax ved Smidt og le Maire sendes med til General Consul H. ­Pallissens Adresse til A. Gisico ellers mister jeg min Betaling. Jeg kan knap see.

Min Adresse 27 Pembridge Crescent Bayswater