Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1865-05-06

Dokumentindhold

Nu er det lykkedes for Jerichau Baumann at få lavet en aftale med J.G. Elfstrøm om at få sendt kunstværkerne fra Dublin retur til London. Samtidig forlyder det også, at betalingen fra Thomas Conolly nok skal falde på plads. Det udstillede maleri på Royal Academy, En såret dansk kriger, vækker glæde blandt de engelske akademimedlemmer.

Transskription

London
6de Maj 1865

Elskede Adolf!
Jeg har det meget godt, er selvfølgelig i fuld Activität. — Paa Tirsdag begynder jeg et Portrait et Hovede til kun 40 Gs [af] den smukke Maggy Batemann. —
Rowan’s ere mageløse imod mig. Jeg har havt Brev fra Elvstrøm hvori han skriver mig at han den 15de kommer fra Dublin og at han den 16de leverer mig mine Billeder tilbage. Med Conolly vil det vist nok trække ud, men Pengene ere sikkre, og fra nu af bliver han pligtig at betale Rente og Rentes rente. Mit store Billede finder udeelt Bifald blandt alle R: Academitians, de andre alle ere 2 Dage siden blevne udstillede paa Polakken nær, men den kunde jo mueligen faae en privat Kjøber. Billederne til Dublin ere alle afsendte. Du skulde dog i det mindste udstille Afstøbninger der endnu er der Tid thi der bliver stadig modtaget og fleste Kjøbere kommer der i July og August. Lev nu vel kjære elskede Adolf og kyss alle store og smaa Børnene fra trofaste Mutter.

Min Adresse er 17 Somerset Street Portman Square.

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek