Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1864-05-24

Dokumentindhold

Glæden er stor, da Elisabeth Jerichau Baumann kan skrive hjem og fortælle, at den version af Husandagt, som hun håbede at få solgt, nu har fået en ejermand i sir Morton Peto. Hun opsummerer sin tur til Wales på godset Wynnstay hos adelsfamilien Willams-Wynn med en beskrivelse af den overdådige luksus, som bliver for meget i længden.

Transskription

24 maj 1864

Min kjære Adolf!

Idag er der stor Jubel ombord. Fregatten ligger for Anker velfortøjet, den bliver skrubbet og vadsked, Vinduerne ere helt klare, og den gamle Kasse seer ganske fornøjelig ud, og spørger Du om Grunden dertil saa er det at noget af Ballasten har fundet en Kjøber, – for at blive ved Lignelsen — og det er intet mindre end Huusandagten der for 300 Gs er idag bleven kjøbt af Sir Morton Peto. Du veed jeg havde vented det, og følte mig skuffet da han gik borte og syntes saa uhyre godt om Billedet, og sagde jeg da endnu til Helene ”Mon der ikke kommer en skriftlig Forespørgsmaal”? At det var en særskillt Artighed ikke at spørge mens han gjorde Visit? Og jeg havde Ret, men jeg vilde ikke skrive Dig dette som jeg forudsaae, for ikke at sætte Dig i samme Spænding som jeg selv var i. Men længe venter jeg ikke at leve under slige Forhold

[2] thi alt bliver Anstrængelse her endog Fornøjelsen, man har ikke Tid til Noget, ikke Tid til at nyde, i det mindste ikke jeg. Hvad synes Du for Ex om den Fornøjelsestur at tage til Whynstay om Løverdagen 200 engl: Miil i 6 Timer og om Mandagen igjen ved Midnat at være i London. Deilig var det der, men ikke for Alt i Verden ønsker jeg at besidde slige Riigdomme, der trykker mig ned, der fængsler min Aand, og naar jeg saa seer disse Halvguder af Mennesker der have deres ­Maneerer Tøj Haarpynt Sprog osw alle efter samme Tilsnit, og alle kun for sig selv, og hvor fiern slige ­Mennesker trods al deres Godhed dog staaer til deres Medmennesker, hvorledes deres Hunde Heste og disses Velgaaende er deres Hovedtanke, og de bedste og alvorligste Interesser ligger dem fiernt, saa drages mine Tanker bort fra al den Forgyldning og op mod Ham den Evige den Ægte den som er den samme for Alle Alle der tro paa Ham. Saa deiligt det var i Whynstay, saa elskværdige Sir Watkin og Lady Wyn vare mod mig saa længtes jeg inderlig efter mit tarvelige Hjem efter Arbeidet, efter Brevene hjemmefra. I dag have jeg flittig malet Den lille Prinds, det bliver godt men [traver] dygtig. Lev vel Din Elise

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek