Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1864-05-22

Dokumentindhold

Nu er Elisabeth Jerichau Baumann atter tilbage i London efter turen til Wales. Sir Francis Goldsmid har vist stor interesse for maleriet En såret dansk kriger, men valgte ikke at købe billedet. Hun opregner i brevet, hvilke malerier hun håber at få solgt, ligesom hun fortæller om de nyeste bestillinger. Da Jerichau Baumann nu har nok at se til, rejser hun først hjem til familien efter pinse.

Transskription

London 22 Maj
1864.

Min elskede Adolf.

Idag skriver jeg kun ganske flygtig for at Du skal vide at jeg har det godt, men jeg er meget anstrængt ved ideligt Arbeiden og Gaaen i Selskab.
Jeg har endnu faaet en ny Portraitbestilling til 50 Guineer et Hovede, Udbyttet af min Reise er altsaa hidentil 140 Quineer for 3 Portraitter der er

[2] Bestillingen af Whynn 100 Guineer, et solgt lille Billede 35 £st, Pengene fra Graves har jeg faaet paa 25£st nær som endnu skulle modtages inden jeg reiser, og de 50 Guineer faaer jeg endnu hos Cargyll for den Gammles Portrait det bliver i det Hele 400 Guineer, om jeg sælger noget Billede, vil jo Tiden lære. Alle meine

[3] Billeder ere yderst fordeelagtig imitierede især den saarede Kriger at den ej er kjøbt af Sir Francis Goldsmith beroer paa en ung Dames Indflydelse som ej fandt Pigen skjøn nok, er det ikke underlig? En berømmt Konstner Mr. Hart en Jøde Medlem af Academiet her, raadede ham til dette Billedes Kjøb og dog blev hans Hensigt ej udført paa

[4] Grund af en ubetydelig Quindes Lune. — Men jeg troer dog endnu at det faaer en Kjøber i Løbet af Sommeren thi alle ere enige om dets Fortrin. Jeg vil selvfølgligen ej kunne forlade London forinden disse Portraitter ere færdige og maae derfor blive Pintsen over her, og bliver der flere Portraitbestillinger saa bliver jeg naturligviis endnu længere borte fra mit elskede Hjem fra Dig og Børnene, alle ved hvor mit Hjerte længes med inderligste Kjærlighed. Det kan jo ikke være Andet, og er dette jo netop et Udtryk for min Kjærlighed som tvinger mig at savne Jer. Din Elisa.

Kyss alle Børnene fra Moder

Lev vel elskede Adolf. Gud være med Dig og give Dig sin Fred, som jevner alle Veje endog de ere tunge det er min Bøn hver Aften inden jeg lukker Øjnene.

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek