Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1860-06-19

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann skriver og fortæller, at den veksel, hun havde forventet at kunne sende hjem, først bliver sendt senere. Hun har nu udstillet Britannia hos kunsthandleren Colnaghi og forventer sig meget af det. Lady Alford vil forsøge at vække interesse for maleriet, og George Dasent har lovet at skrive om billedet i The Times.
Derudover agter hun at rejse til Manchester, inden turen går hjem til København, men modtager hun en større portrætbestilling, som der er mulighed for, så bliver hendes hjemrejse udsat.

Transskription

62 Russelsquare
den 19de Juni
1860

Min elskede Adolf!

Jeg skriver i al Hast kun nogle Ord til Dig i dag, da Posten gaaer om en halv Time og Du ellers endnu en Dag længere vilde vente, og maaskee ængste Dig for min Skyld, da Du nu troer mig paa Vejen Hjem. Jeg havde tøvet til idag, for med det samme at sende Dig en Vexel men Pengene som bleve mig lovede idag udebleve, og vil ikke blive betalte førend paa Lørdag, saa baade jeg og Du maae have Taalmod. Inderlig Tak for begge Dine saa kjærlige Breve! Hvilken Sorg med Læssøes lille Helga jeg er uhyre bedrøvet paa deres Vegne! Gud skee lovet at Vores Børn alle er vel! Med Gud’s Hjælp er jeg hos Jer paa Tirsdag 8 Dage. Søndag reiser jeg herfra til Manchester. Men idag var der Forespørgsmaal paa et Portrait som naar det bliver til, vil indbringe 50, 100, eller 150 Guineer efter som man bestemmer sig til Brystbillede Knæstykke eller heel Figur. Bliver dette til saa bliver jeg endnu 14 Dage længere borte. Men jeg vil ønske der bliver ikke noget af det] thi jeg længes hjem. Alt gaaer upperligt. Britania er udstillet hos Colonaghi Hertuginden af Mekl: Strelitz som jeg saae idag vil interessere sig for Billedet. Dassent skrive derom i Times. Lady Alford har besøgt mig og jeg har idag havt Lunch hos hende, hun vil protagere mig i London og os i Rom i Vinter. Lev vel nu! Gud signe Dig og Børnene vær glad

Din trofaste Elisabeth

Lady Alford er en herlig begavet Dame med stor Konstnertalent, hun vil see Din Jæger hos Hambro og interesserer sig noget for andre Arbeider. Kyss Børnene! Hils Line.

Blomsterne til Marie er vissnede Du maae putte nogen andre i hendes Brev fra mig.

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek