Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1858-05-03

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann skriver hjem til ægtemanden Jens Adolf Jerichau efter sin ankomst til London. Rejsen er gået over Hamborg til London.

Transskription

London den 3die Mai 1858

Min elskede Adolf!

Idag kom jeg til London, til denne umaadelige Bye. Jeg føler mig meget ene, og længes, men det er kun Reisefølger. Det skal og maae gaae over. Seer jeg disse Hundrede usigelig ulykkelige Mennesker rundt omkring mig paa Gaderne, saa har jeg at prise Gud for hans Naade istedet­for at klage. – Min Overfart var yderst daarlig. Storm Regn Thordenskrald og Lynild afvexlede med hinanden. Men Skibet var stort og stærkt bygged, og nu er jo alt overstaaet. Hambro opsøgte jeg strax. Han er den samme fortræffelige venskabelige, som vi kjender ham. Han opfordrede mig [til at] boe hos ham, dog vilde det fierne mig alt for meget fra Verden, og saa meget jeg end kunde ønske dette, saa er jo Reise­formaalet det Mod­satte.

[2] Maaskee at jeg tager de første 3 – 4 Dage ud hos Hambro? indtil min Huusandagt kommer hertil da jeg dog forinden ei kan besøge nogen? Jeg kan kun boe private ­Chambres sagte Hambro. Boarding houses er ikke saa ­passende. Jeg har idag seet paa tre smukke Boliger i Brompton, til 1, 1½ og 2 Quineas om Ugen jeg skal overlægge hvilket er det meest passende for mine Forhold.
Jeg var idag paa Udstillingen. Min Huusandagt fra ­Nottingham er udstilled, men Du kan troe Billedet seer forunderligt ud, det er hængt op temmelig skjødesløst, mellem Aquareller i et lille Sideværelse, og seer saa sort og alvorligt, saa farveløst og fordringsløst ud, saa at jeg ei vilde forundres over om det ganske blev glemt. I Cathalogen staaer det, at ­Billedet er af F. Bauman. Jeg troer at det samme Billede seet under gunstige Omstændig­heder i min Stue har

[3] en mere heldig Chance i vente, end om det var exhibited on ”the walls of the Academy”. Mine andre Billeder ere alle kommen og jeg skal imorgen til Customhouse for at klare dem. Jeg har slet ingen Told betalt for alle de Billeder som jeg havde med mig, baade i Kofferten og i Kassen. Vær nu ganske rolig for, at hvad end jeg gjør skeer med største Overlæg og alletider det Rette, saavidt mine Evner tillader mig at dømme. Og nu modtag i Tanken de inderligste de hjerteligste Kyss Du min elskede kjæreste Mand, og vores søde kjære velsignede Børn, Thorald Marie Harald Titti og Louise. Det er ingen let Sag at undvære Jer Kjære for mig. Det er endog meget svært! men jeg stooler paa Guds Kraft, og paa Guds Velsignelse, og paa den Kjærlighed der lærer mig at handle som det bør være. Lev vel Adolf min Elskede.
Din trofaste Hustru,
Elisabeth Jerichau

Jeg er i et andet Hotel tæt ved St Pauls efter Meyers Anvisning, da hans Hotel var fuld.

Mange Mange Hilsener til Line!

Adresser Dine Breve til mig adr. Messr C. Hambro et Son
70 Old Broad=Street

Omtalte genstande

Maleriet Husandagt, der havde fundet en køber fra Nottingham.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek